مشخصات فنی-HYUNDAI-R210LC-7

جزء اصلی

 

دستگاه پمپ Pump Device
شیر کنترل اصلی Main Control Valve
  دستگاه Swing Device Swing
دستگاه Travel Device Travel
اهرم  RCV Lever Lever
اهرم RCV Pedal Pedal

 

 

HYUNDAI-R210LC-7

مشخصات فنی

 ROBEX 210LC-7

HYUNDAI-R210LC-7
3 1

SAE : Society of Automotive Engineers
API : American Petroleum Institute
ISO : International Organization for Standardization
NLGI : National Lubricating Grease Institute
ASTM : American Society of Testing and Materia

SAE: انجمن مهندسین خودرو
API: موسسه نفت آمریکا
ISO: سازمان بین المللی استاندارد
NLGI: موسسه ملی گریس روان کننده
ASTM: انجمن تست و مواد آمریکا

STRUCTURE AND FUNCTION
Pump Device
Main Control Valve
Swing Device
Travel Device
RCV Lever
RCV Pedal

ساختار و عملکرد
دستگاه پمپ
شیر کنترل اصلی
دستگاه Swing
دستگاه travel
اهرم RCV
پدال RCV

روغن های توصیه شده RECOMMENDED OILS

Use only oils listed below or equivalent.
Do not mix different brand oil.

فقط از روغن های ذکر شده در زیر یا معادل آن استفاده کنید.
روغن های مارک های مختلف را مخلوط نکنید.

HYUNDAI-R210LC-7

ورود

پذیرفتن انصراف
جهت قیمت یا سفارش کالا با ما تماس بگیرید ۰۹۱۷۷۲۹۵۰۳۹ ۰۹۱۷۷۲۹۵۰۴۹ ۰۷۱۳۸۳۰۶۹۶۳